Kezdőlap             Blog             Történelem             Filmek             Érdekességek             Kapcsolat            

Üdvözöllek a jegyzettar.hu honlapon!
Történelem, filmek érdekességek Harmat Árpád Péter tollából.

Öt érdekesség Horthy Miklósról

Öt érdekesség Horthy Miklósról

 

 

Horthy Miklós: Magyarország kormányzója a két világháború között, 1920 március elsejei megválasztása és 1944 október 15-én történt lemondatása között. Két és fél évtizedes uralma alatt hazánk király nélküli királyságként fokozatosan a náci Németországhoz közeledett, majd annak szövetségesévé vált (és a második világháborúban is mellette harcolt). Horthy Miklós kormányzói időszakában 13 magyar kormány váltotta egymást, a következő miniszterelnökökkel: Huszár Károly, Simonyi-Semadam Sándor, Teleki Pál, Bethlen István (1921-1931), Károlyi Gyula, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Teleki Pál (másodszor), Bárdossy László, Kállay Miklós, Sztójay Döme, Lakatos Géza.

Horthyról számtalan valós és elferdített információ látott már napvilágot, ám kevésbé ismert néhány magánéletét, képességeit és sorsát illető érdekesség. Ezek közül ötöt mindenképp érdemes elolvasni.

 

1.Feleség és család.

 

Horthy Miklós vidéken ismerte meg feleségét, mégpedig 1901 elején, egy bankelnök (és politikus), bizonyos Melczer László (1869-1944) hejőbábai házában. A Miskolc közelében fekvő kisvárosba, Melczerék uradalmába, Horthy nővérének férje hívta el a 32 éves tengerésztisztet afféle spontán, vagyis előre nem tervezett program során. Horthy itt találkozott először a házigazda feleségének, Purgly Jankának alig 20 éves húgával, Purgly Magdolnával. Horthy így emlékezett a találkozásra:

 

„… Miskolcra érkeztem látogatásra, de a pályaudvaron az ottani huszároknál szolgáló sógorom azzal fogadott, hogy a nővérem Budapestre utazott. Ő maga pedig régi barátaihoz készül látogatóba, és a meghívásról már nem mondhat le. Menjek hát egyszerűen vele. Azt hittem, hogy csak délutáni látogatásról beszél és beleegyeztem. Nagyot csodálkoztam, mikor az állomáson négyes fogat várt bennünket. Ez hosszabb útra vallott, és azt jelentette, hogy majd az éjszakát is Hejőbábán töltöm még ismeretlen vendéglátóim házánál. Bizony kissé feszélyezett a helyzet, és úgy éreztem, mintha a házigazda, a felesége és ennek elragadó húga minden szívességük mellett sem tudták eltitkolni csodálkozásukat afelett, hogy ugyan miként is került ide ez a vadidegen tengerésztiszt. Szerénytelen betoppanásomért bocsánatot kértem, de hallani sem akartak mentegetőzéseimről, és végül is oly kitűnően éreztem magam, hogy nagy örömmel fogadtam el a tartózkodást, és három boldog napot tölthetem Hejőbábán. Véletlen vagy a sors keze? Ez a látogatásom mindenesetre nagy fordulatot jelentett életemben. Farsangkor részt vettem a miskolci bálon, melynek védnöknője Merczelné, Hejőbába szeretett háziasszonya volt. Még nálánál is ragyogóbb jelenség pedig elbájolóan szép húga. Purgly Magda, aki a legjobb táncosnő akivel valaha is táncoltam.”

A két fiatal közt gyorsan fellobbant a szerelem. Horthy ekkoriban fess sorhajóhadnagy (százados) volt, középbirtokos háttérrel, fényes tiszti karrier előtt. Az eljegyzés az após birtokán, az esküvő pedig 1901 július 22 én fényes külsőségek közepette az aradi református templomban zajlott. Egy rövid ausztriai nászutat követően az ifjú pár 12 esztendőn keresztül élt különböző városokban - előbb Pólában, majd Konstantinápolyban, végül Bécsben – az alapján, hogy a ranglétrán egyre feljebb emelkedő, és a 12 év végére már sorhajókapitánnyá (ezredessé) előléptetett Horthy Miklóst éppen hová vezényelték. Ebben az időszakban született meg négy gyermekük is: 1902-ben Magdolna, 1903-ban Paula, 1904-ben István és 1907-ben Miklós.

 

2.Megjelenés, sport.

 

Horthy Miklós fiatalon jó megjelenésű, sportokban sikeres, katonás külsejű, mai szóval „jó vágású” úriembernek számított. Egy 1947-ben kelt rendőrségi bejelentőlap szerint [lásd képünket] testmagassága 176 cm volt. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy ekkor már 79 éves, így fiatalkori magassága inkább a 180 cm –hez lehetett közelebb, kb. 178-179 cm. (Amit abban a korban magas termetnek tartottak.) Összesen hét sportágban is rendszeresen versenyzett - vitorlázás, futás (középtávon), vívás, kerékpározás, lovaglás, célba lövés, tenisz - és mindegyikben kiemelkedő eredményeket ért el a különböző hadseregtornákon. Legnagyobb sikerét vívásban aratta, amikor a Monarchia hadseregbajnoka lett. Horthy haláláig büszke volt sporteredményeire, lovaira, fizikumára és egyenes testtartására.

 

3.Tetoválás és bulizás.

 

Horthy Miklós bal karján, a bicepsztől kiindulva lefelé, egészen az alkarjáig egy zöld és arany háttérben tekergő kínai sárkány motívum díszlett, melyet tengerészszokás szerint csináltatott valamikor az első világháború előtti időkben (feltehetően egy angliai kikötőben, talán 1901 és 1910 közt). Bár társadalmi és katonai felemelkedése, illetve korosodása során egyre kínosabb lehetett tetoválása, Horthy egyáltalán nem takargatta. Sőt, büszkén viselte egészen kormányzóvá emelkedéséig. Azt követően (vagyis 1920 után) már különböző ünnepi öltözetei miatt ritkán lehetett látni a furcsa motívumot. A tetoválás egyébként állítólag egy átbulizott, alkoholmámoros éjszaka eredménye volt.

Horthy nagyon szeretett mulatni. Szem-, és fültanúk – például Lehár Ferenc – szerint a későbbi kormányzó kitűnően zongorázott és énekelt a tiszti klubbok világában. Sőt. Később, ahogyan egyre magasabbra jutott a császári hadsereg hierarchiájában, kiváló tánctudása is közismertté vált. Könnyed, jó társalgó hírében állt, aki számtalan vicces anekdotát is tudott. Ezért szívesen hívták meg a hadsereg és az udvar különböző fogadásaira és estélyeire. Horthy az első világháborút megelőző évekre a Monarchia legfelső társadalmi köreibe is bekerült, mely elsősorban színes egyéniségének és rendkívül „mozgalmas” társasági életének volt köszönhető.  Ugyanakkor hajlamos volt túlzásokba esni, például a kártyázással, mely rengeteg pénztől megfosztotta fiatal éveiben.

 

4.Nyelvérzék.

 

Horthy nyelvérzéke kiemelkedően jó volt, ami egész karrierje alatt nagyban segítette előrejutását. A magyar és a német szinte gyermekkorától a folyamatosan beszélt nyelvei közé tartozott. (1899-ben egy ideig még a császári udvar hivatalos szaktolmácsaként is dolgozott magyar-német anyagokon.) Később, a haditengerészet különféle kikötőiben sajátította el a horvát és olasz nyelveket, majd ötödikként az angolt. Hogy a spanyolt miért kezdte tanulni, nem ismert, de tény, hogy ezen a nyelven is kitűnően tudott kommunikálni.

 

5.Sztálin, a megmentő.

 

A második világháború végén, a harcok lezárultát követően a magyar kormány 1945 április 9 és 15 közt tárgyalóküldöttséget menesztett Moszkvába. Sztálin egyértelműen közölte a magyar diplomatákkal, hogy semmiképp sem tekinti Horthyt háborús bűnösnek, mégpedig azért nem, mert az idős kormányzó 1944 őszén fegyverszüneti küldöttséget menesztett hozzá. A szovjet diktátor véleményét a hazai vezetés elfogadta, annál is inkább mert tartottak attól, hogy ha háborús bűnösként kivégzik a kormányzót, akkor mártír lesz belőle. Gyöngyösi János külügyminiszter végül úgy tájékoztatta a budapesti brit politikai misszió tagjait, hogy a magyar kormány nem kéri Horthy Miklós háborús bűnössé nyilvánítását. A britek továbbították a nürnbergi per bírái és a nagyhatalmi vezetők felé a szovjet-magyar álláspontot, majd rövid értekezést követően elfogadták azt. Így végül Horthy nem lett vádlott, noha Jugoszlávia szerette volna felelősségre vonását az 1942-es újvidéki vérengzés miatt. Horthy csupán tanúként vett részt a háborús bűnösök nürnbergi perében, 1945 szeptember 24 és december 24 közt, több meghallgatáson.

Horthy Miklós életének öt olyan fordulópontja volt, melyek megítélése alapjaiban határozza meg a róla kialakult képet, ezek a következők:

  • 1.Fehérterrorban betöltött szerepe
  • 2.A háborúba való német oldalon történő belépésünkben betöltött szerepe
  • 3.A Don-kanyarbeli katasztrófához kapcsolódó felelőssége
  • 4.A német megszállás legitimálása
  • 5.A holokauszthoz kapcsolódó felelőssége. (Talán hatodikként kiugrási kísérletét lehetne még megemlíteni.)

Ám akárhogyan is vélekedünk ezekről a kérdésekről, Horthy Miklós a XX századi magyar történelem egyik legjelentősebb alakjaként meghatározó szerepet töltött be hazánk krónikájában. Életének érdekességei kicsit közelebb hozhatják hozzánk valódi énjét.

Harmat Árpád

 

***