Kezdőlap             Blog             Történelem             Filmek             Érdekességek             Kapcsolat            

Üdvözöllek a jegyzettar.hu honlapon!
Történelem, filmek érdekességek Harmat Árpád Péter tollából.

Lehetséges e értelmes élet a Földön kívül is?

Lehetséges e értelmes élet a Földön kívül is?

 

A klasszikus vicc szerint: "még a Földön sem létezik értelmes élet, nem hogy azon kívül". De a tréfát félretéve az emberek három csoportra oszlanak, ha felmerül a földönkívüliek kérdése: vannak, akik kategorikusan tagadják még halvány esélyét is annak, hogy léteznének, aztán a második csoportba tartozók vallják, hogy léteznek (vagy legalábbis nem zárják ki a lehetőségét) és végül a harmadik csoport tagjai gúnyos, dehonesztáló és becsmérlő megnyilvánulásokkal sietnek lehúzni mindenkit, aki egy sornál is többet (vagy egy mondatnál is bővebben) merészel kommunikálni a témában. A harmadik kör tagjai azok, akik valamilyen érthetetlen okból dühöt és agressziót mutatnak a kérdés kapcsán és a személyes küldetésüknek tekintik azonnal nevetségessé tenni a második csoport tagjait. Talán mondanunk sem kell ennek a posztnak nem ők a célközönsége (sőt, ha lehet, még most kattintsanak át más oldalakra). 

A földönkívüli kérdés négy irányból közelíthető meg: az egyik az eddigi észlelések vizsgálatára épül (UFO klubok és szövetségek), a második a csillagászat területén keresi a válaszokat (kutatók, sci-fi irodalom), a harmadik az úgynevezett alternatív történelemmel foglalkozik (abból kiindulva, hogy a földönkívüliek és a korábbi korok emberei valaha érintkezésben álltak egymással, aminek állítólag tárgyi és egyéb bizonyítékai is fennmaradtak), végül a negyedik a konteó elméletek területe - egyben a legkevésbé tudományos megközelítés - mely a jelenleg is köztünk élő földönkívüliekkel, illetve a nagyhatalmak által leplezett ám napjainkban is fennálló földi-űri kapcsolatokkal foglalkozik. Jelen posztunkban csak az első kettő megközelítés területére "tévedünk".

Saját logikánk mentén boncolgatva az UFO kérdést, a következő gondolatmenetet tartjuk ésszerűnek:

  • Elvben lehetséges e, hogy létezzenek földönkívüli értelmes lények?
  • Ha léteznek földönkívüliek, akkor hol lehet a világűrben az élőhelyük?
  • Kialakulhat e kapcsolat és ha igen milyen eredménnyel?
  • Van e esélye az alternatív elképzeléseknek (alternatív történelem + konteó)

Mindenekelőtt egy lényeges tisztázandó: az "UFO" kifejezés azt jelenti: "Unidentified FlyingObject" vagyis azonosítatlan repülő tárgy, ami azt jelenti, hogy közel sem alkalmas a földönkívüli értelmes élet fogalom megjelölésére. Nem is ezt használják külföldön, hanem az ETI (Extraterrestrial Intelligence) kifejezést, révén, hogy az "értelmes" kitétel lényeges elem a meghatározásban. Kiemelendő, hogy már valószínűsített, hogy van földönkívüli élet(mikroorganizmusok formájában például a Marson, vagy meteoritokon), ám fejlett idegen lények létezése eddig nem nyert tudományos bizonyítást. 

Nézzük az első pontot: Elvben lehetséges e, hogy létezzenek földönkívüli értelmes lények? A válaszhoz gondoljuk végig, hogy mekkora a Tejútrendszer? Nos, jelenlegi ismereteink szerint nagyjából 100 milliárd bolygót és legalább ugyanennyi csillagot tartalmaz! (hopsz) Megdöbbentő szám, ha belegondolunk! A Tejútrendszeren belül található a Naprendszer, mely a Naptól egy fényéven belül elhelyezkedő égitesteket tartalmazza. Ezek jelentős részét már felfedeztük (vagy észleltük), de közel sem igaz, hogy ismerjük is az összes égitestet. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az egyetlen fényéven belüli égitesteket sem ismerjük, pláne nem a Tejútrendszert és akkor még nem tértünk ki arra a megdöbbentő tényre, hogy maga a Tejútrendszer is csak csekélyke része a világmindenségnek. Annak esélye, hogy a sok-sok milliárd bolygó és hold közül egyetlen egy sem rendelkezik az élet kialakulásához szükséges feltételekkel, egyszerűen kizártnak tekinthető (matematikai esélye is csekély).

Ezzel el is jutottunk a második kérdéshez: Ha léteznek földönkívüliek, akkor hol lehet a világűrben az élőhelyük? A mi válaszunk a korábban leírtak és a logika "törvényszerűségei" alapján az, hogy néhány fényéven belül szinte bizonyosan létezik lakható kőzetbolygó a közelünkben amelyen már kialakulhatott valamiféle élet. Az említett kőzetbolygónak mentesnek kell lennie közeli csillagkitörésektől, szupernóváktól, meteorfenyegetettségektől, emellett legalább részben szilárd felszínnel kell rendelkeznie, még ki nem hűlt bolygómaggal, mágnesességgel, gravitációval, stabil forgástengellyel, sőt megfelelő áteresztésű, összetételű, hőmérsékletű, sűrűségű és nyomású légkörrel, illetve stabil éghajlattal és gyenge üvegházhatással. Feltételezhető, hogy ezeken a bolygókon adottak az élet egyéb főbb követelményei is: a folyékony felszíni víz, a káros-sugárzásoktól mentes környezet, a metán jelenléte és a 5 legfőbb elem: szén, oxigén, nitrogén, kén, foszfor előfordulása. Ám, hogy az ezeken a bizonyos bolygókon kialakult élet mennyire fejlett, nagy kérdés. A történészek azt vallják, hogy mindig a fejlettebb civilizáció terjeszkedik és keresi fel az elmaradottabb civilizációt (példa erre Amerika felfedezése, amikor a fejlettebb európaiak keresték meg az aztékokat, majákat és inkákat, nem pedig fordítva). Vagyis, ha mi "kopogtatunk" be egy idegen civilizációhoz előbb, akkor mi is vagyunk a fejlettebbek, ám ha ők keresnek fel minket hamarabb, akkor ők járnak messze előttünk a fejlődésben.

Ezzel pedig máris a harmadik kérdésnél járunk: Kialakulhat e kapcsolat és ha igen milyen eredménnyel? A válasz a fentiekben található: ha ők keresnek meg minket hamarabb, akkor éppen ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben leszünk, mint a XVI. századi indiánok, akik baltákkal, ijakkal "fogadták" a puskákkal, ágyúkkal érkező spanyol konkvisztádorokat. És jól tudjuk mi lett a dolog vége: elpusztultak az indián kultúrák, a spanyolok meg 300 évre meghódították és kifosztották a kontinens nagy részét. Sajnos van esély arra, hogy a jelenlegi földi civilizációra is nagyjából ez várjon, ha egy fejlettebb életforma érkezne hozzá. Nyilván ez nem vehető biztosra, de elgondolkodtató. Ha viszont mi fedezünk fel egy másik idegen kultúrát egy távoli bolygón, akkor a történelmi logika alapján valószínűleg fejlettebbek leszünk náluk, ami a kapcsolat kialakításában döntő lehet (és mi is fogjuk azt irányítani).

A negyedik kérdés: Van e esélye az alternatív elképzeléseknek (alternatív történelem + konteó). Ez kényes kérdés, mert sem pro, sem kontra nem bizonyítható semmi. Ám mi történészekként szeretünk a tényeknek hinni, és jelenleg az égvilágon semmilyen tudományos tény, adat, lelet, vagy emlék nem igazolja, hogy a Földön korábban létezett volna egy fejlett civilizáció az őskor idején, vagy azt megelőzően, mint ahogyan arra sincs bizonyíték - amit a konteósok szeretnek bizonygatni - hogy jelenleg élénk kapcsolat van bizonyos földönkívüli civilizációkkal, mely kapcsolatot eltitkolják előlünk a nagyhatalmak (sőt a rejtélyes lények, gyíkemberek már köztünk is élnek). Nem hiszünk ebben, amíg valamiféle bizonyíték napvilágot nem lát.

Sokkal érdekesebb kérdés, hogy miként alakul a közeljövő az űrkutatás terén? A Marsra szállásról már írtunk korábban és tény, hogy ez a lépés - egy-két évtizeden belül - nagy lökést adhat a Naprendszer alaposabb megismeréséhez. Márpedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az élet esetleges kialakulásairól tájékozódni tudjunk. Lehet élet - ráadásul értelmes élet - a Naprendszerben is, például egy fel nem térképezett bolygón, vagy holdon és lehet értelmes élet a Naprendszer határain túl, de a Tejútrendszerben maradva 2-3 vagy több fényévnyi távolságban. Ám akárhogyan is alakul a jövő, mindenképp érdekes lesz figyelemmel kísérnünk az űrkutatás fejleményeit és nyitottnak maradni az ETI jelenségek kérdésében is.